Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH KEBANGSAAN HUTAN KAMPONG
05350 Alor Star, Kedah Darul Aman.
No Tel/Fax : +(604) - 7145275
Laman Web : http://sekolahskhk.tripod.com    Email : sekolahskhk@yahoo.com
Utama Pentadbiran Foto SKHK Kejayaan SKHK Aktiviti SKHK Pencapaian UPSR
 
Selamat Datang Ke Laman Web Sekolah Kebangsaan Hutan Kampong                                           Welcome To Hutan Kampong Primary School Web Site
 
 
KEPUTUSAN UPSR (PERATUS KELULUSAN)
MATA PELAJARAN TAHUN
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BAHASA MELAYU (KEFAHAMAN) 73.80 78.30 81.44 86.17 86.49 95.00 83.33 88.04 91.50 97.72
BAHASA MELAYU (PENULISAN) 60.70 66.00 69.07 84.04 86.36 95.00 83.33 80.43 85.11 95.45
BAHASA INGGERIS 35.00 46.20 40.21 55.32 56.76 72.50 51.11 62.63 66.00 67.04
MATEMATIK 66.70 71.70 72.16 78.72 71.17 87.50 82.22 84.62 87.23 96.59
SAINS - - 77.32 75.27 77.48 86.25 74.44 77.17 80.85 96.59
KESELURUHAN 23.18 43.40 40.21 52.13 54.05 70.00 51.11 61.96 63.83 65.90
PENCAPAIAN 4A/5A 1 3 2 2 3 9 6 7 10 2
PENCAPAIAN 4A/1B - - 1 3 5 6 6 7 5 16
 
 
 
 

© Hak Cipta 2007
Kemaskini : 14 April 2007